Tin chung Ban Tổ chức đối ngoại Chương trình công tác Ban Tổ chức cán bộ đối ngoại
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Chương trình công tác Ban Tổ chức cán bộ đối ngoại


Chức năng nhiệm vụ:

 


1- Công tác Tổ chức cán bộ:


- Tham mưu, xây dựng và quản lý hệ thống tổ chức Công đoàn (hướng dẫn thành lập, giải thể, đổi tên ….).


- Theo dõi, chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp.


- Hướng dẫn, theo dõi việc thống kê, phát thẻ, kết nạp đoàn viên công đoàn và xây dựng Công đoàn vững mạnh.


- Giúp Ban Thường vụ thành lập các tổ chức đặc thù.


- Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.


- Tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn thuộc CĐ Bộ.


- Giúp Ban Thường vụ phát hiện, bồi dưỡng những cán bộ có năng lực và có đóng góp cho các cấp Công đoàn.


2- Công tác Đối ngoại:


Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Văn phòng Công đoàn Bộ để làm tốt công tác Tổ chức cán bộ - Đối ngoại.


Đồng thời phối hợp tốt với các Ban của Công đoàn Bộ:


- Tổ chức tốt buổi gặp mặt, giao lưu giữa Công đoàn Bộ và các Công đoàn Ban Khoa giáo TW, Ban Tổ chức TW, Công đoàn Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh của Bộ và một số tổ chức công đoàn khác.


- Tiếp tục duy trì và xây dựng mối quan hệ công tác mật thiết với Công đoàn Viên chức Việt Nam.


- Tham gia cùng chính quyền xây dựng qui chế dân chủ ở cơ sở.

 

Tổ chức thực hiện:

 

 

- Tiếp nhận, bàn giao công tác tổ chức từ khoá XV, tiếp tục ổn định tổ chức Công đoàn trực thuộc sau Đại hội.


- Hàng năm tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Bộ (5/6/1959).


-  Tổ chức tập huấn chuyên đề thường niên cho cán bộ Công đoàn.


- Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.


- Thực hiện những công việc đột xuất theo yêu cầu của Ban Thường vụ.