Tin chung Ban Nữ công Chương trình công tác nữ công nhiệm kỳ 2005 - 2010
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Chương trình công tác nữ công nhiệm kỳ 2005 - 2010

 

 I. Xây dựng phong trào "Nâng cao nhận thức về văn hoá công sở" trong nữ cán bộ nhân viên Bộ KH&CN:


1. Mục tiêu:


 Làm cho chị em hiểu rõ về văn hoá công sở đối với các vị trí công việc khác nhau và nhận thức một cachs đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng văn hoá công sở đối với chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi nữ CBNV cũng như đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác của Bộ. Tạo ra sự hưởng ứng của đông đảo chị em trong Bộ về việc xây dựng văn hoá công sở và cụ thể hoá trong điều kiện của đơn vị mình.


2. Các nội dung, bước đi của phong trào:


 - Xây dựng các nội dung và tiêu chí thi đua của phong trào.


 - Tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về văn hoá công sở cho cán bộ nữ công của các đơn vị trong Bộ.


 - Tổ chức hội thi về hiểu biết văn hoá công sở (có giải thưởng cụ thể)


 - Xây dựng phong trào này đòi hỏi một quá trình suốt cả nhiệm kỳ và sẽ sơ kết giữa kỳ rút kinh nghiệm và tổng kết cuối kỳ vào cuối nhiệm kỳ.


3. Kinh phí:


 Sẽ lên kinh phí cụ thể cho từng năm.


II. Công tác xã hội:


1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách:


 - Lựu chọn các hình thức thích hợp cho từng nội dung để phổ biến và động viên chi em thực hiện.


 - Tuỳ theo đợt sinh hoạt chính trị, có thể đưa ra các giải thưởng riêng để động viên phụ nữ.


2. Phổ biến và góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách chế độ liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của phụ nữ:


 - Mục tiêu: tất cả chị em được phổ biến kịp thời và chính xác các chế độ liên quan đến phụ nữ.


 - Hình thức hoạt động: lên kế hoạch để các nữ công cơ sở tổ chức sinh hoạt phổ biến và lấy ý kiến của chị em về những vướng mắc trong chế độ (nếu có phát sinh)


3. Tiếp tục phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" kết hợp với phong trào "Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan"


 - Nội dung và hình thức hoạt động: Xây dựng các tiêu chí cụ thể thích hợp với điều kiện của Bộ KH&CN; hình thức khen thưởng trong Bộ; thời hạn xét duyệt thi đua.


 - Kinh phí sẽ có dự trù cụ thể từng năm hoặc theo đợt tổng kết thi đua.


4. Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm 8/3 và 20/10:


 - Hình thức: thay đổi theo từng năm với chủ đề thích hợp (hộithi, hội nghị khoa học, dã ngoại …)


 - Kết hợp tổng kết thi đua khen thưởng hàng năm.


 - Kinh phí: sẽ có dự trù hàng năm.


5. Cùng với Đoàn thanh niên tổ chức công tác khen thưởng hàng năm cho các cháu học sinh con cán bộ nhân viên trong Bộ.


6. Tổ chức giao lưu các hoạt động nữ công giữa các đơn vị trong Bộ


 Kinh phí sẽ có dự trù hàng năm


III. Đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ nữ công:


1. Công tác thống kê số lượng nữ CBNV và cán bộ nữ công.


2. Tổ chức tập huấn kỹ năng công tác nữ công cho cán bộ nữ công trong Bộ


3. Phối hợp với ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ để thực hiện chương trình hoạt động bình đẳng giới quốc gia và của Bộ.


4. Kinh phí sẽ có dự trù hàng năm


IV. Hoạt động khoa học: