Tiêu điểm Danh mục một số tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Danh mục một số tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động In
Chỉ mục bài viết
Danh mục một số tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
Page 2
Tất cả các trang

1.TCVN 2287-78.Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản .

2.TCVN 2288-78.Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất. Phân loại .

 

3.TCVN 2289-1978.Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn .

4.TCVN 2290-78.Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn .

5.TCVN 2292-78.Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.

6.TCVN 2293:1978.Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.

7.TCVN 2294-78.Nhiệt luyện kim loại. Yêu cầu chung về an toàn.

8.TCVN 2295-78.Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ. Yêu cầu an toàn

9.TCVN 2296:1989.Thiết bị rèn ép. Yêu cầu chung về an toàn.

10.TCVN 3145-79.Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000 V. Yêu cầu an toàn.

11.TCVN 3146-1986.Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.

12.TCVN 3147-1990.Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung.

13.TCVN 3148:1979.Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn.

14.TCVN 3149-79.Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ. Yêu cầu chung về an toàn .

15.TCVN 3152-79.Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn .

16.TCVN 3153-79. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Các khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa .

17.TCVN 3259:1992. Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về an toàn .

18.TCVN 3288-79. Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn .

19.TCVN 3570-81. An toàn sinh học. Những yêu cầu chung .

20.TCVN 3620:1992. Máy điện quay. Yêu cầu an toàn .

21.TCVN 3673-81. Bao bì sử dụng trong sản xuất. Yêu cầu về an toàn .

22.TCVN 3718-1:2005. Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađio. Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz .

23.TCVN 3718-2:2007.Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô. Phần 2: Phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số rađio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải tần từ 100 kHz đến 300 GHz .

24.TCVN 3718-82.Trường điện từ tần số radio. Yêu cầu chung về an toàn .

25.TCVN 3748-83.Máy gia công kim loại. Yêu cầu chung về an toàn .

26.TCVN 4114-85.Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000 V. Yêu cầu an toàn .

27.TCVN 4115-85.Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V. Yêu cầu kỹ thuật chung .

28.TCVN 4163-85.Máy điện cầm tay. Yêu cầu an toàn chung .

29.TCVN 4244-2005.Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng .

30.TCVN 4245-86.Quy phạm kỹ thuật an toàn và kỹ thuật vệ sinh trong sản xuất. Sử dụng axetylen, oxy để gia công kim loại .

31.TCVN 4245:1996. Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxy, axetylen .

32.TCVN 4717-1989. Thiết bị sản xuất. Che chắn an toàn. Yêu cầu chung về an toàn .

33.TCVN 4725-89.Máy cắt kim loại. Yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy .

34.TCVN 4725:2008.Máy cắt kim loại. Yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy .

35.TCVN 4726-1989.Kỹ thuật an toàn. Máy cắt kim loại. Yêu cầu đối với trang bị điện .

36.TCVN 4730-89.Sản xuất gạch ngói nung. Yêu cầu chung về an toàn .

37.TCVN 4744-1989.Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí .

38.TCVN 4750-89.Vỏ bảo vệ đá mài. Kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật .

39.TCVN 4755:1989.Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực .

40.TCVN 5019:1989.Thiết bị axetylen. Yêu cầu an toàn .

41.TCVN 5178-90.Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên .

42.TCVN 5178:2004.Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên .

43.TCVN 5179:1990.Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn .

44.TCVN 5180:1990.Palăng điện. Yêu cầu chung về an toàn .

45.TCVN 5181-90.Thiết bị nén khí. Yêu cầu chung về an toàn .

46.TCVN 5183:1990.Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và đánh bóng .

47.TCVN 5184:1990.Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy khoan .

48.TCVN 5185:1990.Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện .

49.TCVN 5186:1990.Máy cắt kim loại. Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay .