Tiêu điểm Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi Tìm hiểu về tổ chức công đoàn
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi Tìm hiểu về tổ chức công đoàn In

 

Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi
Tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử”
và “Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”

 

 

Ngày 11/5/2009, Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN Đặng Quang Huấn đã ký Quyết định số 29/QĐ-CĐB về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử” và “Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”.

 


Ban tổ chức cuộc thi gồm 5 đồng chí:


1. Đặng Quang Huấn - Chủ tịch Công đoàn Bộ, Trưởng ban


2. Lưu Trường Đệ - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Phó Trưởng ban


3. Đỗ Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng Công đoàn Bộ, Uỷ viên thường trực


4. Nguyễn Hữu Cường - Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ, Uỷ viên


5. Đỗ Xuân Ngọc - Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ, Uỷ viên.

 

Ban tổ chức có nhiệm vụ xây dựng nội dung tổ chức thực hiện, lập dự toán kinh phí và tổ chức, theo dõi cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử” và “Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”.

 

 

Ban giám khảo cuộc thi gồm 8 đồng chí:

 


1. Đỗ Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng Công đoàn Bộ - Trưởng ban


2. Đặng Xuân Vinh - Chủ tịch Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam – Phó Trưởng ban


3. Nguyễn Hữu Cường - Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ - Uỷ viên, Thư ký


4. An Thị Hoàng Hoa - Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ - Uỷ viên


5. Nguyễn Thanh Tú - Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ, Chủ tịch Công đoàn Cục Sở hữu trí tuệ - Uỷ viên


6. Nguyễn Thị Minh Lý - Uỷ viên BCH Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Uỷ viên


7. Lê Thị Khánh Vân -  Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia - Uỷ viên


8. Đỗ Xuân Ngọc - Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ - Uỷ viên.

 

Ban giám khảo có trách nhiệm xây dựng quy chế và tổ chức chấm điểm, đánh giá xếp loại giải và lựa chọn 5 bài xuất sắc dự thi cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Ban tổ chức, Ban giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.