Trao đổi ý kiến Thu công đoàn phí và hưởng phụ cấp công đoàn
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Thu công đoàn phí và hưởng phụ cấp công đoàn PDF. In Email

 

Tôi thắc mắc điều này thì được trả lời là phải làm đơn đề nghị công đoàn công ty không kết nạp tôi vào công đoàn thì mới không bị thu phí. Như vậy là đúng hay sai? (Luật công đoàn có qui định điều này?) Và tôi phải làm gì để không bị thu phí?.

 

Tôi thiết nghĩ người lao động gia nhập vào tổ chức công đoàn là dựa trên tinh thần tự nguyện. Nếu tôi không muốn vào nhà ai đó thì nhất thiết tôi có cần phải xin người ta là "làm ơn đừng cho tôi vào nhà anh"???

 

Rất mong được giải đáp, xin chân thành cảm ơn.

 

Trả lời:

 


Việc Công ty (bạn đang làm việc) thu phí công đoàn khi bạn chưa phải là đoàn viên công đoàn là sai.

 


Vì theo Điều 1, Điều 2 Điều lệ công đoàn Việt Nam thì người lao động phải tán thành Điều lệ công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cở sở của công đoàn thì mới phải đóng đoàn phí. Người muốn gia nhập công đoàn phải làm đơn xin gia nhập và phải được Ban chấp hành (BCH) công đoàn cơ sở xét và ra quyết định kết nạp lúc đó mới trở thành đoàn viên công đoàn và lúc đó mới được thu đoàn phí.

 

Bạn Nguyễn Thị Mùi hỏi:

 

Xin hỏi: BCH công đoàn cơ sở có được hưởng lương không?

 


Nếu được thì do đơn vị nào chi trả? BCH công đoàn công ty tôi được hưởng trợ cấp trích từ quỹ phí công đoàn do công đoàn viên công ty đóng, như vậy có đúng luật không?

 


Trả lời:

 

 

BCH công đoàn cơ sở không được hưởng lương mà chỉ được hưởng các khoản phụ cấp.

 

Các khoản phụ cấp này căn cứ theo quyết định số 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/9/2007 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn; quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định Quy định nội dung và phạm vi thu – chi ngân sách công đoàn cơ sở.

 


Nguồn kinh phí Công đoàn gồm: Kinh phí, đoàn phí, chính quyền hỗ trợ và một số khoản thu khác, do vậy nếu BCH công đoàn được hưởng phụ cấp từ quỹ phí công đoàn cũng không sai nếu nguồn đó vẫn đủ phục vụ cho hoạt động công đoàn.

 

ĐXN