Trao đổi ý kiến Công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên PDF. In Email


Trả lời


Việc tham gia BHXH được quy định tại Điều 2 Luật BHXH:


1. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam bao gồm:


Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;


2. Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước…; doanh nghiệp, hợp tác xã… có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.


Theo quy định trên, nếu công ty không đóng BHXH cho bạn là vi phạm pháp luật, bạn có quyền tự thương lượng trực tiếp yêu cầu người đại diện theo pháp luật của công ty giải quyết.

 

Nếu qua thương lượng trực tiếp mà bạn không đồng ý, bạn có quyền làm đơn yêu cầu Hội đồng hòa giải cơ sở (nếu Công ty có Hội đồng hòa giải) hoặc yêu cầu cơ quan lao động cấp huyện cử hòa giải viên lao động (nếu công ty không có Hội đồng hòa giải) để hòa giải. Bạn cũng có thể nhờ công đoàn cơ quan giúp bạn thương lượng.

 

Nếu hòa giải không thành, bạn có quyền làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử và thuê luật sư.


 

Xuân Ngọc, Ban chính sách - CĐVCVN