xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 Email
Thứ ba, 26 Tháng 4 2011 14:56

Ngày 21/4/2011, tại thành phố Cần Thơ, Uỷ Ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Bộ Lao động TBXH đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ đến năm 2010 và triển khai Chiến lượcquốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có: đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Uỷ viên TW Đảng, Phó Thủ tưởng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- Bí thư TW Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Chủ tịch UBQG VSTBPN; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà- Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch TW Hội LHPNVN, Phó chủ tịch UBQG VSTBPNVN.

 

Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/1/2002 với mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế , vănhoá, xã hội”. Chiến lược đề ra 5 mục tiêu và 20 chỉ tiêu cụ thể về thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực: lao động, việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, tham gia quản lý, lãnh đạo và tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

 

Qua tổng kết cho thấy: 7/20 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 chỉ tiêu không có số liệu thống kê (nữ tiếp cận dịch vụ y tế, đơn vị có 30% nữ có nữ lãnh đạo); 11 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là: số nữ được tạo việc làm,  được xoá mù chữ, đào tạo nghề, đào tạo trên đại học, số nữ hộ sinh, nữ tham gia cấp uỷ Đảng, nữ tham gia quốc hội, nữ tham gia Hội đồng nhân dân, nữ lãnh đạo các cấp và số CB làm công tác VSTBPN được bồi dưỡng kỹ năng hoạt động. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nêu rõ: công tác tuyên truyền giáo dục về công tác phụ nữ và bình đẳng giới có vai trò quan trọng, bên cạnh đó các hoạt động lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược vào các chương trình, kế hoach hoạt động của các Bộ, Ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị là một trong những biện pháp quan trong để đạt được mục tiêu Chiến lược.

 

Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu tổng quát là: “ Đến năm 2020, về cơ bản , bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước” , bao gồm 7 mục tiêu  và 22 chỉ tiêu cụ thể, trong đó mục tiêu “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị” được đặt ở vị trí mục tiêu thứ nhất.

 

Chiến lược được chia làm 2 giai đoạn 2011-2015, 2015-2020. Năm dự án của Chiến lược là: truyền thông nâng cao nhận thức , thay đổi hành vi về bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao năng lực cho nữ đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp; hỗ trợ thực hiện BĐG trong những lĩnh vực, ngành, địa phương, vùng có BBĐG hoặc có nguy cơ cao BBĐG; hỗ trợ xây dựng , phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về BĐG.

 

Để Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 sớm được triển khai có hiệu quả, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH-chủ tịch Uỷ ban QGVSTBPN yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch hành động 5 năm, hàng năm cần: Nêu rõ các giải pháp thực hiện chỉ tiêu quốc gia, giải pháp thực hiện chỉ tiêu của Bộ, ngành, tổ chức cấp mình. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến , quán triệt nội dung Chiến lược quốc gia, Kế hoạch hành động của đơn vị  đến CBCNVC và người lao động, phân công kiểm tra thực hiện, lồng ghép công tác kiểm tra với các hoạt động khác của các thành viên UBQG, Ban VSTBPN. Quan tâm bố trí cán bộ và kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch hành động của cấp mình./.

 

Đỗ Thị Yên, congdoanvn.org.vn