Trao đổi ý kiến Thời hạn thanh toán trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Thời hạn thanh toán trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động PDF. In Email

Trả lời:


Điều 43 Bộ luật Lao động quy định trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

- Những trường hợp đặc biệt được Quy định tại điều 15 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ, đó là:
+ Trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc trong nhiều doanh nghiệp.
+ Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.
+ Một trong hai bên gặp thiên tai, hỏa hoạn.

Như vậy, nếu bạn thuộc một trong các trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 15 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP thì công ty có thể thanh toán cho bạn khoản tiền trợ cấp thôi việc và các khoản khác có liên quan trong thời hạn 30 ngày. Đối với các trường hợp khác, công ty phải thanh toán các khoản tiền cho bạn trong thời hạn 7 ngày theo quy định của pháp luật.

 

Thu Hương