xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Thành lập hội phụ nữ trong các doanh nghiệp: Cần hiểu đúng để thực hiện tốt Kết luận số 80 của Ban Bí thư TW Đảng Email
Thứ tư, 03 Tháng 8 2011 16:57

 Ngày 29/7/2010 Ban Bí thư TW Đảng có kết luận số 80-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị ( khoá VIII ) trong tình hình mới. Trong đó kết luận có nêu:

 

 

- Đối với các doanh nghiệp chưa có các đoàn thể: Ban Chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cấp trên chỉ đạo việc tích cực chuẩn bị để sớm thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoặc hội liên hiệp thanh niên, hội phụ nữ trong doanh nghiệp, nhất là ở doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Chuyển sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên cho những đoàn viên làm việc ở doanh nghiệp nhưng sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên ở nơi khác về tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên của doanh nghiệp ngay sau khi thành lập.

 

- Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo xây dựng mô hình tập hợp lao động nữ ở khu công nghiệp, khu chế xuất, ở địa bàn dân cư có nhiều lao động nữ trong các doanh nghiệp. Thí điểm việc thành lập tổ chức hội phụ nữ trong các doanh nghiệp tư nhân.

 

Với kết luận của Ban Bí thư TW, trách nhiệm của hội phụ nữ các cấp là triển khai thí điểm thành lập hội phụ nữ trong các doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức công đoàn, song trong thời gian vừa qua việc quán triệt kết luận của Ban Bí thư TW Đảng ở một số cấp hội phụ nữ không những chưa quán triệt đầy đủ mà còn triển khai chưa đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng như: Đã thực hiện thí điểm thành lập hội nữ trong các Công ty cổ phần, công ty TNHH, trường đại học đã có tổ chức công đoàn và có tổ chức nữ công do BCH công đoàn cơ sở đang chỉ đạo.

 

Theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: “Nữ công nhân, viên chức và lao động sinh hoạt trong tổ chức Công đoàn là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ”. Vì vậy những doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn, đoàn viên nữ đang sinh hoạt trong ban nữ công cũng là hội viên hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Việc thí điểm thành lập hội phụ nữ tại một số doanh nghiệp đã có tổ chức CĐ trong khi chưa có hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TLĐ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện nay đang làm nảy sinh những bất cập tại doanh nghiệp như: Trong một doanh nghiệp có 2 tổ chức cùng thực hiện một chức năng, nhiệm vụ và cùng chung một đối tượng là nữ CNLĐ, vấn đề này không những khó khăn cho tổ chức hoạt động mà còn gây phiền hà cho CNLĐ nữ tại doanh nghiệp và đang tạo dư luận không tốt dưới góc nhìn của các nhà đầu tư, của xã hội cho rằng giữa hai tổ chức có sự chồng chéo trong hoạt động.

 

  Thiết nghĩ với việc thí điểm thành lập hội phụ nữ trong một số doanh nghiệp đã có tổ chức nữ công do BCH  cơ sở doanh nghiệp chỉ đạo như hiện nay không những đi ngược lại quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đi ngược lại kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư TW Đảng nên cần nghiêm túc xem xét.

 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80 của Ban Bí thư TW Đảng xin kiến nghị như sau:

 

- Không thực hiện thí điểm thành lập hội phụ nữ trong các doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn.

 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần khẩn trương thống nhất việc chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động giữa tổ chức hội phụ nữ và ban nữ công trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

 

 

Nguyễn Ngọc Trung- Phó Ban Tổ chức TLĐ, congdoanvn.org.vn