Trao đổi Bài viết Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong tình hình mới: Phải hội đủ bản lĩnh, kiến thức và kinh nghiệm
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong tình hình mới: Phải hội đủ bản lĩnh, kiến thức và kinh nghiệm In

 “Cần nhìn thẳng vào sự thật là trong đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách hiện nay có nhiều vấn đề lo ngại về phẩm chất và năng lực. Kiến thức, trình độ hiểu biết về lý luận và thực tiễn của nhiều cán bộ CĐ chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới.Sự hành chính hoá hoạt động CĐ còn khá phổ biến trong tư duy của không ít cán bộ CĐ…”. Đó là đánh giá, nhìn nhận khá thẳng thắn của Tổng LĐLĐVN tại báo cáo “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” vừa ban hành mới đây.Cán bộ chuyên trách CĐ: Còn hụt hẫng và chắp váĐánh giá về thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách (CBCĐCT) hiện nay, Tổng LĐLĐVN cho rằng: Đa số đều trưởng thành từ phong trào CN và CĐ có nhiệt tình tâm huyết và được quần chúng CNLĐ tín nhiệm. Đa số CBCĐ giữ được phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi với đoàn viên, CNLĐ. Đội ngũ CBCĐCT cũng từng bước được củng cố, trình độ các mặt về tham gia quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị được nâng lên.Bên cạnh ưu điểm, Tổng LĐLĐVN cũng thẳng thắn nhìn nhận chất lượng CBCĐCT còn một số yếu kém, bất cập, chưa ngang tầm nhiệm vụ công tác CĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Cơ cấu đội ngũ cán bộ CĐ còn mất cân đối, thiếu đồng bộ và chưa hợp lý. Cơ cấu theo ngành nghề, địa bàn, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ CN chưa đạt được như mong muốn.Thực trạng CBCĐCT như trên đang đặt ra nhiều vấn đề cho công tác cán bộ ở các cấp CĐ. Theo số liệu của Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN, tính đến đầu năm 2011, cả nước có 2.056 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và 106.192 CĐCS với 7.109.327 đoàn viên. Về cán bộ chuyên trách CĐ, cả hệ thống có 7.846 cán bộ, trong đó cơ quan Tổng LĐLĐVN có 106 người, CĐ ngành T.Ư và CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN có 430 người, LĐLĐ tỉnh, thành phố có 2.025 người (chiếm 25,75%); LĐLĐ cấp quận, huyện có 2.778 người (chiếm 35,33%); CĐ ngành và tương đương của địa phương có 1.153 người (chiếm 14,65%); CĐCS địa phương có 181 người (chiếm 2,3%); CĐCS thuộc CĐ ngành T.Ư có 584 người (chiếm 7,43%)...Theo Tổng LĐLĐVN, tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách ở một số cấp CĐ đang tồn tại. Ở nhiều LĐLĐ quận, huyện số cán bộ CĐ chuyên trách chỉ có 2 hoặc 3 người. Nhiều nơi không tạo được nguồn bổ sung CBCĐCT gây nên tình trạng hụt hẫng cán bộ, hoặc tiếp nhận cán bộ về làm CBCĐCT một cách chắp vá, không có quy hoạch.


 

3 giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ CĐTheo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng, có 3 giải pháp chính cần tập trung thực hiện để xây dựng đội ngũ CBCĐCT trong tình hình mới. Đó là: Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức CĐ và đội ngũ cán bộ CĐ cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ CBCĐCT. Thứ hai, cần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo của CĐ các cấp về xây dựng đội ngũ CBCĐCT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.Thứ ba, cần thực hiện tốt một số nội dung, các khâu về công tác CBCĐ như: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý và sử dụng CBCĐ. Đặc biệt, phải xây dựng và thực hiện tốt các chế độ chính sách để khuyến khích, động viên đội ngũ CBCĐCT, nhất là chính sách tiền lương, thu nhập, khen thưởng CBCĐ...Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng cho rằng, điều quan trọng là phải xây dựng được “tiêu chuẩn cán bộ CĐ chuyên trách” trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Tiêu chuẩn cán bộ CĐ được hiểu là những quy định cần phải có của từng loại cán bộ CĐ. Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ CĐ là xây dựng những quy định cụ thể cần có về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ.Đồng thời, phải quy định về phẩm chất đạo đức đối với từng loại cán bộ CĐ ở từng cấp CĐ để làm căn cứ tuyển chọn, đào tạo, bố trí sử dụng và đánh giá định kỳ từng cán bộ CĐ. Người cán bộ CĐ trong tình hình mới cần phải hội đủ các yêu cầu về sự nhiệt tình, bản lĩnh, kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Và việc tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCĐCT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đang là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với cả tổ chức CĐ.Hoàng Quang, laodong.com.vn