Tin hoạt động CĐ cơ sở Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2011
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2011 Email
Thứ năm, 12 Tháng 1 2012 16:25 

Ngày 05/01/2012, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012”.


   


Đến tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thu Hương - Phó chánh Văn phòng Bộ cho biết, năm qua, Văn phòng Bộ đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Công tác tham mưu tổng hợp, Văn phòng Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm thư ký công vụ, tổng hợp các thông tin phục vụ Lãnh đạo Bộ, tổng hợp các báo cáo tuần, báo cáo công tác 6 tháng, báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2011 của Bộ, thường xuyên rà soát các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội và văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ,…

Trong công tác kế hoạch và quản lý KH&CN nội bộ: tiếp nhận 78 nhiệm vụ R&D, 57 đề xuất tăng cường trang thiết bị, 18 đề xuất nhiệm vụ sửa chữa chống xuống cấp và khoảng 35 đề xuất các nhiệm vụ cấp Bộ khác.

Về công tác rà soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ đã triển khai kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính để trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc các đơn vị được phân công thực hiện phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị quyết 67/NQ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính,…

Công tác văn thư, hành chính đã tiếp nhận hơn 17 nghìn văn bản đến; tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ tuyển chọn các cấp và hồ sơ giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN giai đoạn 2005-2010; chuyển và nhận 1.550 lượt FAX với 3.580 trang văn bản; làm thủ tục và chuyển hơn 8 nghìn văn bản đi, cập nhật kịp thời và đầy đủ văn bản đi, văn bản đến lên mạng VP.net, đáp ứng việc tra tìm thông tin văn bản trên mạng. Công tác in, sao chụp tài liệu đảm bảo kịp thời,…

Đặc biệt, trong năm 2011 Văn phòng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về KH&CN; Hội nghị tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện, đồng bộ cơ chế quản lý, hoạt động và tổ chức KH&CN; buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân với Ban chỉ đạo các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.

Về phương hướng công tác năm 2012, Văn phòng Bộ sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ chính như: trình Bộ trưởng ban hành Quy chế làm việc của Bộ để kịp thời chấn chỉnh và cải thiện hoạt động phối hợp, hợp tác trong xử lý công việc của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, tăng cường chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ; Tiếp tục cải tiến, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch KH&CN nội bộ, thực hiện tốt chức năng giám sát và kiểm tra, từng bước kiện toàn công tác quản lý KH&CN nội bộ để tiến tới áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn ISO; Triển khai rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hoạt động KH&CN, tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo sớm công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung thay thế theo tinh thần Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 725 của Thủ tướng Chính phủ đối với các Khối thi đua trong Bộ, tổ chức Hội nghị tổng kết Khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đánh giá cao công việc mà Văn phòng Bộ đã hoàn thành trong năm qua. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng nhấn mạnh 3 vấn đề chính mà Văn phòng Bộ cần thực hiện trong năm 2012 là duy trì đoàn kết nhất trí trong nội bộ Văn phòng, nêu cao tinh thần phục vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy góp phần hoàn thành công việc của Văn phòng nói riêng và Bộ KH&CN nói chung.


Ánh Tuyết, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN