Trao đổi ý kiến Quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn PDF. In Email

Trả lời:

- Theo quy định tại khoản 3, Điều 37 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung (BLLĐ), NLĐ làm theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng phải báo cho người sử dụng LĐ biết trước 45 ngày, NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị sáu tháng liền thì phải báo trước ít nhất 3 ngày.

Nếu ông Phú muốn chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn thì phải báo trước 45 ngày bằng văn bản cho Cty (điểm 1, mục III thông tư số 21/2003 TT-BLĐTBXH  ngày 22.9.2003 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP - ngày 9.5.2003 của Chính phủ về HĐLĐ). Sau 45 ngày báo trước, ông có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần sự đồng ý của Cty vẫn được coi là chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 42 BLLĐ, khi chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ đã làm việc thường xuyên trong DN, cơ quan, tổ chức từ 1 năm trở lên, người sử dụng LĐ có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có. Theo quy định tại điều 15, Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc là tiền lương theo HĐLĐ, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Theo quy định tại khoản 6, Điều 139 Luật BHXH năm 2006 thì thời gian NLĐ đóng BHTN theo quy định tại Luật BHXH không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động.

Do đó, khi chấm dứt HĐLĐ với Cty, ông sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian trước ngày 1.1.2009 và được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho thời gian từ ngày 1.1.2009 đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

 

Báo Lao động.