Tiêu điểm Công đoàn viên chức Việt Nam: Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Công đoàn viên chức Việt Nam: Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 In
Chỉ mục bài viết
Công đoàn viên chức Việt Nam: Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010
Page 2
Tất cả các trang

 

Ngày 02/3/2010, tại Hà Nội, Công đoàn viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 triển khai nhiệm vụ năm 2010. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam.


Cùng tham dự còn có các đồng chí đại diện các đơn vị chức năng của Tổng Liên đoàn, Lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo các Công đoàn trực thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam.


Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của Ban thường vụ Công đoàn VCVN và của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn viên chức. Các ý kiến tham luận thống nhất cao với nội dung các báo cáo đã trình bày tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoà Bình đề nghị Ban thường vụ Công đoàn Viên chức năm 2010 cần chỉ đạo CBCNVC,LĐ tập trung vào thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh cuộc vận động CBCNVC, LĐ học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuy, gương mẫu”;

 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước;

 

-  Tham gia tích cực vào công cuộc cải cách hành chính của đơn vị; thực hiện văn minh công sở, văn minh khi giao tiếp;

 

- Tham gia tích cực góp ý cho văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi);

 

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động của công đoàn các cấp;

 

- Phát huy tốt các mối quan hệ ngành dọc và với các cơ quan có liên quan đến hoạt động công đoàn.