Văn bản Mẫu Danh sách trích ngang đại biểu dự Đại hội CĐ Bộ và mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng tổ chức công đoàn
Mẫu Danh sách trích ngang đại biểu dự Đại hội CĐ Bộ và mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng tổ chức công đoàn In
Thứ tư, 10 Tháng 3 2010 15:43

Mẫu Danh sách trích ngang đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Bộ KH&CN lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015: Download ở đây

Mẫu Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng tổ chức công đoàn: Download ở đây.

 

Tin: XN

 

 

 
Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS