xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Tổng Liên đoàn: Hướng dẫn phân loại Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Email
Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 13:32

Ngày 02/3/2010, Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn đă ban hành văn bản số 303/HD-UBKT hướng dẫn về phân loại Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn. Theo đó, đối tượng áp dụng phân loại là Uỷ ban Kiểm tra của công đoàn, nghiệp đoàn từ cấp cơ sở trở lên.

 Có 5 tiêu chuẩn để phân loại, gồm: Về tổ chức hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra; Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới; Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; Kiểm tra việc quản lư, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới và Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ: giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ theo quy định của pháp luật.


Thời gian hoạt động làm căn cứ thực hiện phân loại là một năm. Thang điểm để chấm điểm là 100 điểm.


Căn cứ vào tiêu chuẩn và thang điểm, hàng năm, vào dịp cuối năm tập thể Uỷ ban Kiểm tra tự đánh giá, chấm điểm và xếp vào một trong 5 loại Uỷ ban Kiểm tra: xuất sắc, tốt, khá, trung b́nh, yếu.


Việc phân loại phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan. Trường hợp cần thiết, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp kiểm tra xem xét, thẩm định việc phân loại của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cấp dưới. Hướng dẫn này, thay thế hướng dẫn phân loại số 1540/HD-UBKT ngày 09/8/2005 của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.


Đình Châu, congdoanvn.org.vn