Tiêu điểm CĐVCVN: Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
CĐVCVN: Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn In
Chỉ mục bài viết
CĐVCVN: Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn
Page 2
Page 3
Tất cả các trang


 Ngày 23.3.2010, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ra Hướng dẫn số 54/HD/CĐVC về khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.


Theo đó, đối tượng và thời gian công tác để tính khen thưởng quy định như sau:


 - Cán bộ Công đoàn chuyên trách: Là cán bộ công tác tại cơ quan chuyên trách Công đoàn viên chức các cấp và hưởng lương từ ngân sách Công đoàn có thời gian công tác Công đoàn từ 15 năm trở lên.


- Cán bộ Công đoàn không chuyên trách bao gồm: Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trưởng phó ban chuyên đề, ban quần chúng Công đoàn các cấp, Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn (không hưởng lương từ ngân sách Công đoàn) có thời gian công tác Công đoàn từ 10 năm trở lên (cách quy đổi: Lấy số năm hoạt động Công đoàn không chuyên trách thực tế của cán bộ từ cấp tổ Công đoàn trở lên nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian khen thưởng).


- Cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công đoàn các cấp, không hưởng lương từ ngân sách Công đoàn, có đủ 20 năm công tác trở lên.


- Cán bộ Công đoàn đã tham gia liên tục 2 khóa BCH LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công đoàn ngành trung ương, BCH Tổng liên đoàn, Ủy ban kiểm tra Tổng liên đoàn; tham gia trọn 1 khóa Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn; có 10 năm giữ các chức vụ từ Phó trưởng ban và tương đương trở lên cơ cơ quan Công đoàn cấp tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và Tổng liên đoàn; có 10 năm giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở.


- Người có đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn cần có thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng ít nhất 5 năm trở lên, bao gồm:


+ Cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền các cơ quan Đảng, Chính phủ, Bộ/ngành, Mặt trận, các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội, nghề nghiệp ở trung ương: xét từ cấp Vụ trưởng và tương đương trở lên.


+ Đối với cấp cơ sở (sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp) có đoàn viên từ 1.000 đoàn viên trở lên: xét đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Bí thư cấp ủy cùng cấp trở lên.