Tiêu điểm Kiểm tra công tác An toàn Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ ở một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Kiểm tra công tác An toàn Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ ở một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN In

Thực hiện Công văn số 64/CV-CĐVC ngày 9/3/2009 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc Phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Đoàn công tác để làm việc với 4 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ về các nội dung hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN.

Thực hiện Công văn số 64/CV-CĐVC ngày 9/3/2009 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc Phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Đoàn công tác để làm việc với 4 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ về các nội dung hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN.

 

Đoàn công tác gồm: Các Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Lưu Trường Đệ, Đỗ Thị Minh Ngọc; đại diện Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, đại diện Uỷ ban Kiểm tra, Ban Chính sách kinh tế xã hội - thi đua, Ban Tổ chức - đối ngoại, Văn phòng Công đoàn Bộ. Trong 2 ngày 24, 25/3/2009, Đoàn đã làm việc với Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện Ứng dụng Công nghệ (Công đoàn Cục An toàn và Bức xạ hạt nhân đã gửi công văn báo cáo kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN).

 

Làm việc với Viện Ứng dụng Công nghệ

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉnh công tác ATVSLĐ-PCCN và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN, chủ yếu trên các mặt hoạt động như: Có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức Tuần lễ Quốc gia; tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN; tổ chức thanh, kiểm tra về ATVSLĐ-PCCN; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; tham gia các lớp tập huấn, diễn tập về ATVSLĐ-PCCN; đảm bảo các trang thiết bị bảo hộ lao động tối thiểu cho người lao động…

 

Tuy nhiên, khó khăn chung mà các đơn vị gặp phải trong thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN là kinh phí đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động và tổ chức diễn tập còn hạn chế; việc đầu tư về cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo và duy trì hoạt động ATVSLĐ-PCCN còn ít; vấn đề đảm bảo chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại cho người lao động còn chưa thoả đáng…

Tin và ảnh: HG