Tiêu điểm Thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam In

Thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử”
và “Tìm hiểu về Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”

 

Thực hiện kế hoạch số 67/KH-CĐVC, ngày 10/3/2009 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức triển khai cuộc thi: “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử” và “Tìm hiểu về Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ KH&CN phát động và triển khai cuộc thi này tới các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ.

Nội dung cuộc thi: 


- Tìm hiểu về các chặng đường lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam và chặng đường phát triển của Công đoàn Viên chức Việt Nam;


- Tìm hiểu về người lao động và hoạt động công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;
- Cống hiến ý tưởng hay cho hoạt động công đoàn;


- Những kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động công đoàn.

 

Thể lệ cuộc thi:

 

Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động đang sinh hoạt tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ.


Câu hỏi dự thi: Gồm 9 câu hỏi cho 2 phần.


Cách thức tiến hành cuộc thi:


- Tại cấp Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ:


Cá nhân được gửi tham gia 01 bài dự thi cho BCH Công đoàn mình đang sinh hoạt và công tác.
Bài dự thi gồm 02 quyển đóng riêng biệt (1 quyển dự thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử” và 1 quyển dự thi “Tìm hiểu về Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”.


Nội dung bài thi được viết tay hoặc đánh máy vi tính (không chấm bài dự thi photocopy).


Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác.


Các công đoàn tập hợp toàn bộ số bài tham dự thi của CBCCVC, LĐ đơn vị mình nộp về Văn phòng Công đoàn Bộ, hạn cuối cùng ngày 15/5/2009, kèm theo báo cáo tổng hợp số người dự thi so với tổng số CBCCVC, LĐ của đơn vị.

 

Tại cấp Công đoàn Bộ KH&CN:

 

Công đoàn Bộ sẽ thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo chấm và lựa chọn 5 bài xuất sắc để gửi lên Công đoàn Viên chức Việt Nam tham dự cuộc thi trước ngày 25/5/2009.


Công đoàn Bộ không nhận bài dự thi của cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Công đoàn Bộ.


Giải thưởng:


Cấp Công đoàn Viên chức:


- Giải tập thể: 1 giải Nhất 5.000.000 đ; 2 giải Nhì (mỗi giải 2.500.000 đ); 3 giải Ba (mỗi giải 1.500.000 đ); 2 giải Khuyến khích (mỗi giải 1.000.000 đ).

- Giải cá nhân: 1 giải Nhất 2.000.000 đ; 2 giải Nhì (mỗi giải 1.000.000 đ); 5 giải Ba (mỗi giải 500.000 đ); 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 200.000 đ).

- Giải chuyên đề: 2 giải Ý tưởng hay nhất cho hoạt động Công đoàn (500.000 đ/giải); 8 giải chuyên đề khác (200.000 đ/giải).

Cấp Công đoàn Bộ:


- Giải tập thể: 1 giải Nhất 4.000.000 đ; 2 giải Nhì (mỗi giải 2.000.000 đ); 3 giải Ba (mỗi giải 1.500.000 đ); 2 giải Khuyến khích (mỗi giải 1.000.000 đ).

- Giải cá nhân: 1 giải Nhất 1.500.000 đ; 2 giải Nhì (mỗi giải 1.000.000 đ); 5 giải Ba (mỗi giải 500.000 đ); 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 200.000 đ).

- Giải chuyên đề: 2 giải Ý tưởng hay nhất cho hoạt động Công đoàn (500.000 đ/giải); 8 giải chuyên đề khác (200.000 đ/giải).


Lưu ý:

Các công đoàn có nhiều người tham gia, nộp bài trước thời gian quy định; bài trình bày đẹp, có hình ảnh minh hoạ, diễn đạt rõ ràng là tiêu chí để Ban tổ chức đề nghị Ban giám khảo cộng điểm cho bài dự thi.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các công đoàn trực thuộc phản ánh về Công đoàn Bộ qua số điện thoại: 04 39438956; 09128001156 để được giải đáp.