xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Hướng dẫn cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam Email
Thứ ba, 14 Tháng 4 2009 15:14

Nhằm triển khai cuộc thi tìm hiểu 80 năm Công đoàn Việt Nam và 15 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức công đoàn dự thi, ngày 6/4/2009, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có công văn số 88/CV-CĐVC hướng dẫn thêm về hình thức tham gia, một số câu hỏi và tài liệu tham khảo cho cuộc thi này.


Hình thức tham gia:


 Mỗi thí sinh dự thi được lựa chọn 1 trong 3 hình thức dự thi sau:


- Dự thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử”.


- Dự thi “Tìm hiểu về Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”.


- Dự thi cả 2 cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử” và “Tìm hiểu về Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”.


Các hình thức tham gia trên đều hợp lệ, tuy nhiên, Ban tổ chức khuyến khích tham gia cả 2 cuộc thi và sẽ có giải thưởng cho các thí sinh tham gia cả 2 cuộc thi đạt chất lượng.

 

 


Câu hỏi cuộc thi: “Tìm hiểu về Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển”.

 

 

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy nêu phương hướng chung, các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2013?


Cụm từ “các nhiệm vụ” được hiểu là “các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu” theo Báo cáo của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam (khoá II) tại Đại hội III Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Câu hỏi 3: Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử” và “Tìm hiểu về Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển” được tổ chức ở Công đoàn Viên chức các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố, theo đồng chí có bao nhiêu người tham gia cuộc thi này?.

 

Tổng số người tham gia cuộc thi này là tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam có bài dự thi theo 3 hình thức trên.

 

Tài liệu tham khảo:

- “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam”, do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2003.


- “Tài liệu tuyên truyền công đoàn Việt Nam – 80 năm lịch sử” do Ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn và ấn hành năm 2009.


- Văn kiện các kỳ đại hội I, II, III của công đoàn Viên chức Việt Nam.


- “Công đoàn Viên chức Việt Nam, 10 năm xây dựng và phát triển (1994-2004)”, do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2004.


- “Kỷ yếu Công đoàn Viên chức Việt Nam” do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2008.


- “Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội III Công đoàn Viên chức Việt Nam” do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2008.


- “Đề cương tuyên truyền Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm - Một chặng đường phát triển” do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2009.