Trao đổi Bài viết Hoạt động công đoàn cơ sở: Chưa đảm bảo đại diện cho người lao động
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Hoạt động công đoàn cơ sở: Chưa đảm bảo đại diện cho người lao động In
Chỉ mục bài viết
Hoạt động công đoàn cơ sở: Chưa đảm bảo đại diện cho người lao động
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Tất cả các trang


Nếu CĐCS hoạt động tốt sẽ giảm thiểu đình công, bãi công (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: Đặng Tiến.


Hiện hệ thống CĐ có khoảng 90.000 CĐCS, là nơi trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Việc giải quyết những mâu thuẫn về lợi ích trong quan hệ LĐ giữa CNVC - LĐ, đoàn viên CĐ với người quản lý cũng được bắt đầu từ cấp công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tuy nhiên, không thể né tránh một thực tế là còn nhiều CĐCS hoạt động chưa hiệu quả.

 

“Ăn cơm chúa, múa tối ngày”

 

Đấy là câu nói được rất nhiều CBCĐ dùng để chỉ về vị trí của cán bộ (CB) CĐCS. Khảo sát mới đây của Tổng LĐLĐVN tại 47 CĐCS các loại hình thuộc 25 LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty cho thấy một số CB CĐCS khu vực DN ngoài nhà nước có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình tham gia hoạt động CĐ, sẵn sàng bảo vệ quyền lợi NLĐ, nhưng thường bị chủ DN tìm cách gây khó khăn, dẫn đến chán nản.

 

Nhiều trường hợp, CB CĐCS khu vực này đã phải tự xin chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn. Ngoài ra, không hiếm trường hợp CBCĐ là CB quản lý DN, có quan hệ gia đình với chủ DN nên không sẵn sàng bảo vệ quyền lợi NLĐ và cũng có số khác hạn chế về năng lực, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động CĐ nên chưa đủ khả năng để hoàn thành đúng vị trí đại diện quyền lợi của NLĐ.

 

Từ thực tế hoạt động của một số CĐCS ngoài nhà nước cho thấy ở đây phó giám đốc phụ trách SX hoặc giám đốc điều hành SX thường được bố trí làm chủ tịch CĐCS, quản đốc làm chủ tịch CĐ bộ phận, tổ trưởng tổ SX làm tổ trưởng CĐ. Điều này dẫn tới việc phối hợp hoạt động với chủ DN cũng như việc thể hiện vai trò của CĐ tại đơn vị không rõ nét, nhất là công tác giám sát của CĐCS bị hạn chế.

 


 

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN về đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, việc bố trí CB chuyên trách CĐCS đối với DN ngoài nhà nước có đông đoàn viên và CNLĐ rất khó thực hiện. Sở dĩ như vậy vì tiền lương thấp, chưa có quy định cụ thể, trong khi áp lực công việc nặng nề trước những diễn biến phức tạp của quan hệ LĐ. Đó chính là những lý do khiến CB có năng lực không muốn làm chuyên trách CĐ.

 

Đoàn phí CĐ: Thu bình quân 2.000đ/người/tháng(?)

 

Ngày 8.6, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng đã chủ trì hội thảo lấy ý kiến về đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Các đại biểu là CBCĐ, chủ tịch CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS đã trao đổi một số vấn đề như những điểm chưa phù hợp về mô hình tổ chức cấp cơ sở hiện nay, nhiệm vụ của các loại hình CĐCS, chế độ chính sách đối với CB CĐCS... 


 
Hoạt động tài chính của CĐCS hiện nay khó khăn nhất chính là khu vực ngoài nhà nước. Thu kinh phí 2% và 1% đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài thường thu không đủ hoặc không thu được.


 

Đoàn phí phổ biến thu theo mức bình quân từ 5.000đ-10.000đ/người/tháng, có CĐCS thu bình quân 2.000đ/người/tháng, thậm chí có CĐCS thành lập và hoạt động gần 3 năm mà không thu kinh phí, đoàn phí CĐ. Có CĐCS DN thu được kinh phí CĐ, nhưng không thu đoàn phí, có nơi còn lấy từ nguồn kinh phí CĐ để trích nộp phần 30% đoàn phí lên CĐ cấp trên.

 

Về vấn đề tài chính còn có tình trạng một số DN đồng ý trích nộp kinh phí CĐ, nhưng lại do giám đốc DN duyệt chi các dự toán kinh phí hoạt động cụ thể của BCH CĐCS. Đó là chưa nói tới số CĐCS không mở tài khoản, không lập quỹ CĐ, tất cả do giám đốc DN quản lý, khi cần CĐ có ý kiến đề nghị giám đốc chi.

 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiệu quả hoạt động không hiệu quả nói trên của CĐCS là cơ chế đãi ngộ và bảo vệ CB CĐCS chưa thoả đáng, chưa đủ sức thu hút CB giỏi, gắn bó với hoạt động CĐCS. Những CB CĐCS dám đứng ra có ý kiến với chủ DN và cơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ thường bị chủ DN thay đổi cách đối xử, dẫn đến chán nản, bỏ đi tìm việc ở DN khác.


 

Những vấn đề trên đây mới chỉ là một phần thực trạng trong hoạt động CĐCS hiện nay, nhưng đã cho thấy cần phải đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp này.

 

Chất lượng cán bộ CĐCS là yêu cầu cấp thiết

 

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS là nhiệm vụ cấp bách của tổ chức CĐ, trong đó chủ tịch CĐCS đóng vai trò quan trọng. Dưới đây là một số ý kiến tại hội thảo.

 

Nguyễn Văn Toán - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thái Bình: Thông tri 01 của Tổng LĐLĐVN về xây dựng CĐCS vững mạnh là vấn đề thiết thực, có tính định hướng đối với CĐCS. Nhưng hiện có nhiều loại hình CĐCS trong các thành phần kinh tế, nên thông tri cần thay đổi một số tiêu chuẩn cho phù hợp hơn.

  
Để xây dựng CĐCS vững mạnh, trước tiên phải trang bị phương pháp hoạt động cho CĐCS, nhất là chủ tịch CĐCS. Nhiệm vụ này không chỉ của tổ chức CĐ mà của cả các cấp chính quyền. Do đó, chủ tịch CĐCS phải cùng với DN hợp tác lãnh đạo nhằm ổn định DN và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Vũ Văn Nghĩa - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Nam Định: CB CĐCS hoạt động kiêm nhiệm chủ yếu, ít thời gian dành cho công tác CĐ. Hơn nữa, số CBCĐ thường thay đổi sau mỗi kỳ ĐH (khoảng 30-40% tổng số CBCĐ). Trong khi đó, chính sách đối với CB CĐCS thiếu đồng bộ, không hấp dẫn. Quy định hiện hành về nhiệm vụ của CĐCS còn một số nội dung chưa phù hợp thực tế, nhất là CĐCS ngoài quốc doanh. Tổng LĐLĐVN cần nghiên cứu sửa đổi nhóm nhiệm vụ về công tác thi đua và CĐ tham gia quản lý cho phù hợp để có tính khả thi.

 

Đỗ Trung Kiên - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Se Shin VN (Phú Thọ): Cty có vốn 100% Hàn Quốc, 6.000 CNLĐ và chuyên sản xuất hàng may mặc. Cty đã ủng hộ CĐ trong việc đưa CBCĐ chuyên trách về hoạt động và trả lương, phụ cấp cho cả CBCĐ (1/3 CBCĐ chuyên trách hưởng hương DN, còn lại do LĐLĐ tỉnh trả). Bất cập ở đây là công tác quản lý đoàn viên CĐ, bởi trong một tháng số CNLĐ ở Cty biến động rất nhiều khiến CĐ khó quản lý thẻ đoàn viên CĐ và không thu hồi lại được nếu họ nghỉ việc.

 


 

Nguyễn Hữu Viễn - Chủ tịch CĐ NNPTNT Thanh Hoá: CĐ cấp trên cơ sở có vị trí quan trọng đối với CĐCS. Đó là nơi gắn bó trực tiếp với CĐCS, định hướng và hướng dẫn CĐCS triển khai nhiệm vụ. Do vậy, cần đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCĐ cấp trên cơ sở có năng lực, trình độ và tâm huyết với công tác CĐ. Có lúc, có nơi CĐ cấp trên cơ sở phải “cầm tay chỉ việc” cho CB CĐCS như tổ chức các ĐH, hội nghị...

 

Trần Đình Minh - Chủ tịch CĐ KCN Bắc Ninh: Chất lượng hoạt động CĐCS phụ thuộc vào đội ngũ CBCĐ và sự ủng hộ của chủ DN, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Ở DN, CBCĐ do chủ DN chọn và CNLĐ đồng tình hoặc được ĐH CĐCS bầu, nhưng đa số không có nghiệp vụ CĐ. Vì thế, bồi dưỡng nghiệp vụ CĐ là nhiệm vụ quan trọng đối với CĐCS.

 

Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh, CĐ cấp trên cơ sở nên biên soạn các tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với CĐCS và dịch sang tiếng Anh cho cả chủ DN tìm hiểu. Khi DN có nhận thức đúng, họ sẽ tạo điều kiện, ủng hộ CĐ hoạt động.

 


Hoàng Đình Long - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Hải Phòng: Tổng LĐLĐVN cần quan tâm đến việc thiết kế hệ thống tổ chức từ T.Ư đến tổ CĐ không trùng chéo, tính pháp lý cao, ít đầu mối trung gian, phù hợp với cơ chế chính trị và cải cách tư pháp của Nhà nước. Tổng LĐLĐVN cũng nên sắp xếp lại CĐ ngành nghề toàn quốc, hạn chế thành lập các CĐ ngành theo tổ chức hành chính khi đã có CĐ Viên chức VN.


Thu Hương - Thu Trà, laodong.com.vn