Tiêu điểm Các quyết định và danh sách khen thưởng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ KH&CN
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Các quyết định và danh sách khen thưởng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ KH&CN In
Chỉ mục bài viết
Các quyết định và danh sách khen thưởng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ KH&CN
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Tất cả các trang


Ngày 9/6/2010, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ra Quyết định số 205/QĐ-KT về việc tặng Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Bộ KH&CN vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2005-2010; Quyết định số 202/QĐ-KT về việc tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 5 tập thể và 22 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ KH&CN (danh sách dưới đây) vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2005-2010.

 

Trước đó, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ra Quyết định số 350/QĐ-TLĐ về việc tặng Cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho 3 tập thể, trong đó có Công đoàn Bộ KH&CN, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa - Thể thao năm 2009. Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ra Quyết định số 187/QĐ-KT về việc tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 2 tập thể và 16 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ KH&CN (danh sách dưới đây) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm (2005-2009).

 

I. Danh sách 5 tập thể và 22 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ KH&CN đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2005-2010, được BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen:


* Tập thể:


- Công đoàn Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam


- Công đoàn Cục sở hữu trí tuệ


- Công đoàn Cục thông tin KH&CN quốc gia


- Công đoàn Văn phòng Bộ KH&CN


- Công đoàn Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.