Thứ sáu, 11/10/2019 14:47 GMT+7

Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ, được điều chỉnh bởi Nghị định số 60/2019/NĐ - CP ngày 05/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ

Để triển khai việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng như sau:

1. Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (gọi tắt là Giải thưởng) đợt 6 được tiến hành độc lập theo ba cấp:

- Cấp cơ sở;

- Cấp Bộ, ngành, địa phương (gọi tắt là cấp Bộ);

- Cấp Nhà nước được tiến hành theo hai bước: Bước một tại các Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành và bước hai tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước.

2. Tiến độ xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng các cấp và dự kiến thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng:

a) Hội đồng cấp cơ sở tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/12 đến trước 31/12/2020.

b) Hội đồng cấp Bộ tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 10/01 đến trước 05/3/2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước kết thúc vào 17h00 ngày 15/3/2021 (đối với hồ sơ thường) và 17h00 ngày 20/3/2021 (đối với hồ sơ mật). Thời gian được tính theo dấu bưu điện của Bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu ‘Văn bản đến” của Văn phòng Bộ KH&CN, 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

c) Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 02/4/2021 và hoàn thành trước ngày 10/7/2021, tiến độ cụ thể như sau :

- Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 02/4/2021 và hoàn thành trước ngày 20/5/2021. Thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN từ ngày 20/5/2021 đến ngày 30/5/2021.

- Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 10/6/2021 và hoàn thành trước ngày 10/7/2021. Thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN và đưa tin 03 số liên tiếp trên báo Trung ương từ ngày 11/7/2021 đến ngày 30/7/2021 ; dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng Giải thưởng vào cuối tháng 8/2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Quý Cơ quan, tổ chức căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ và Kế hoạch này để triển khai công tác xét tặng Giải thưởng theo đúng tiến độ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan, tổ chức./.

Tệp đính kèm: 3183/BKHCN-TĐKT

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 1646

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)