Thứ tư, 16/10/2019 09:31 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia: "Khai thác và phát triển nguồn gen bò quí hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hoà . Mã số: 02/2015-HĐ-NVQG"

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Khai thác và phát triển nguồn gen bò quí hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hoà. Mã số: 02/2015-HĐ-NVQG

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Quỹ gen cấp quốc gia 

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá được ngoại hình, khả năng sinh sản và sản xuất của bò quý hiếm tại vùng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

- Tuyển chọn bò đực giống quý hiếm thế hệ thứ 2 có bộ NST cần bằng (2n=60).

- Tạo được đàn bò thịt có đặc tính ưu thế thích ứng, chống chịu tốt với ngoại cảnh, có năng suất và chất lượng thịt cao.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lê Xuân Thám

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.200                                           triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH TW: 2.500                triệu đồng.

Kinh phí ngân sách SNKH địa phương :

- Lâm Đồng                                                : 350            triệu đồng.

- Ninh Thuận                                              : 350           triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng.

Bắt đầu: từ 10/2015

Kết thúc: đến 09/2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: gia hạn thêm 09 tháng (Quyết định 2337/QĐ-BKHCN ngày 17/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Chi tiết được đăng tải tại đây.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1054

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)