Thứ tư, 16/10/2019 18:51 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kim luồn tĩnh mạch quy mô công nghiệp”, mã số KC.10.DA01/16-20

Tổng kinh phí thực hiện: 30.642 triệu đồng

Trong đó 7.630 triệu đồng (từ ngân sách SNKH);

Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2016 đến tháng 08/2019;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Nhà máy Trang Thiết bị Y tế
USM Healthcare;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Dũng;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số
TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Xuân Dũng

Thạc sĩ

Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

2

Võ Xuân Bội Lâm

Thạc sĩ

Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

3

Lê Thành Khánh Vân

Bác sĩ Chuyên khoa II

Bệnh viện Chợ Rẫy

4

Phan Thị Xuân Mai

Thạc sĩ

Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

5

Nguyễn Văn Thuận

Kỹ sư

Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

6

Thái Phương

Kỹ sư

Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

7

Trịnh Triệu An

Kỹ sư

Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

8

Nguyễn Lê Nhật Minh

Thạc sĩ

Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

9

Ma Thị Tuyết Sương

Cử nhân

Công ty CP NM TTB Y tế USM Healthcare

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11/2019, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1173

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)