Thứ ba, 01/12/2020 19:18 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện quy trình sản xuất một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai, Mã số dự án: DA.CT – 592.23.2018

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện quy trình sản xuất một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai.

Mã số dự án: DA.CT – 592.23.2018

2. Tổng kinh phí thực hiện:  6.680 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  2.680 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:     4.000 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 10 năm 2018

Kết thúc: Tháng 10 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Traphacosapa

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Quân

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Thời gian: tháng 12 năm 2020

Địa điểm Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 288

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)