Thứ tư, 29/03/2023 19:29 GMT+7
Thứ năm, 23/12/2021 09:32 GMT+7

Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Ngày 11/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân (Thông tư)

Phạm vi điều chỉnh: Quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân.

Thông tư có 04 chương 14 Điều

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021, Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 09/6/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

 

Lượt xem: 1166

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:27291
Lượt truy cập: 28480199