Thứ tư, 29/03/2023 19:28 GMT+7
Thứ năm, 04/11/2021 16:03 GMT+7

Về cơ quan Thanh tra sở theo dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) tại Điều 27 quy định:

1. Thanh tra sở là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ vào nhu cầu của lĩnh vực quản lý tại địa phương và số lượng biên chế được phân bổ.

3. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

Về cơ bản các quy định nêu trên là phù hợp. Tuy nhiên, đề nghị lược bỏ quy định về “số lượng biên chế được phân bổ” vì nhiều địa phương thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày, lợi ích của doanh nghiệp, người dân và có nhu cầu thanh tra, kiểm tra cao phải thành lập Thanh tra sở nhưng số lượng biên chế được phân bổ không đủ theo quy định nên rất khó thành lập cơ quan Thanh tra sở.

Đính kèm dự thảo Luật thanh tra sửa đổi

 

Lượt xem: 1429

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:27266
Lượt truy cập: 28480185