Thứ năm, 18/04/2024 04:20 GMT+7
Thứ tư, 29/07/2015 17:02 GMT+7

Kết quả thực hiện công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2015 của Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang

Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2015, Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang (Thanh tra Sở) đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị của tỉnh triển khai 03 cuộc thanh tra chuyên ngành liên quan đến hàng đóng gói sẵn, đo lường, chất lượng xăng dầu.

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, phòng, chống tham nhũng cũng được Thanh tra Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai rất bài bản, tích cực và sâu rộng bằng nhiều hình thức, cụ thể:

Về công tác thanh tra chuyên ngành:

Liên quan đến hàng đóng gói sẵn, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 40 cơ sở bán hàng đóng gói sẵn trên địa bản 10 huyện, thành phố. Qua thanh tra phát hiện một số vi phạm chủ yếu liên quan đến ghi nhãn hàng hóa, tập trung ở các cơ sở tự đóng gói và phân phối. Đối với các lỗi vi phạm do yếu tố khách quan của chủ cơ sở, Đoàn thanh tra đã tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chủ động khắc phục. Ngoài ra, đã có 11 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 3,750,000 đồng.

(Ảnh. Thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn)

(Nguồn: http://skhcn.bacgiang.gov.vn)

Liên quan đến lĩnh vực xăng dầu, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 45 cửa hàng kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 5,000,000 đồng. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2015, các cơ sở được thanh tra đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Thanh tra sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng lịch tiếp công dân của năm và thông báo lên phương tiện thông tin đại chúng, website của Sở. Theo đó, vào ngày thứ 4 tuần thứ 3 hàng tháng đều có các đồng chí Lãnh đạo Sở thường trực giải quyết các công việc liên quan đến công dân.

Về công tác phòng, chống tham nhũng:

Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở thông qua các cuộc họp cơ quan, hội nghị phổ biến pháp luật,… Đặc biệt, tiêu chí về đánh giá việc thực hành tiết kiệm chống lãnh phí được sử dụng trong việc chấm điểm, bình xét thi đua, đánh giá chất lượng công tác của cán bộ hàng năm, qua đó nâng cáo trách nhiệm và vai trò của mỗi cán bộ trong việc phòng, chống tham nhũng.

Do vậy, bằng việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật trong việc phòng, chống tham nhũng, thông qua các hoạt động tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2015 không phát hiện cá nhân, tổ chức nào có hành vi tham nhũng và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng.

Lượt xem: 22762

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:3191
Lượt truy cập: 39646997