Thứ tư, 09/01/2019 16:45 GMT+7

Báo cáo Tình hình cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ (từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018)

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, Trung tâm Công nghệ thông tin đã xây dựng Báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm.

- Báo cáo số 04/BC-TTCNTT ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 198

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)