Thông tin văn bản số: 1646-QĐ/BKHCN
Số hiệu 1646-QĐ/BKHCN
Ngày ban hành 18/06/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 18/06/2020
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
Trích yếu nội dung
Quyết định Ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ khoa học và công nghệ định hướng đến năm 2025 để thực hiện Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025