Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Họ và tên(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Muốn được cấp quyền sử hữu trí tuệ thì phải làm thế nào?

Tôi có 1 phát minh về khoa học công nghệ. tôi muốn được cấp quyền sử hữu thì tôi phải làm thế nào Tên: Sơn lê Site: https://github.com/kidstore/bed/wiki/Best-Toddler-Bed-for-Travel
Lê Hải Sơn (alisondmurray@gmail.com) -

Hợp tác xã có được xem xét cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ không?

Đề nghị quý cơ quan cho biết, Hơp tác xã (HTX) và chi nhánh HTX hoạt động theo luật HTX mới có được xem xét cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ không? - Hiện nay 1 số tỉnh đã cấp cho các HTX (Sơn La, Điện Biên) - HTX là 1 tổ chức vậy tại sao Sở Khoa học và Công nghệ lâm đồng không cấp? Trân trọng kính gửi quý cơ quan!
Nguyễn Văn Thanh (pgsvietnam999@gmail.com) - 135 Đào Duy Từ - Tổ 25 - Thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng