Thông tin văn bản số: 587/QĐ-BKHCN
Số hiệu 587/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/03/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 09/03/2020
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Lê Xuân Định 
Trích yếu nội dung
Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ