Thông tin văn bản số: 2579/QĐ-BKHCN
Số hiệu 2579/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/09/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 17/09/2020
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
Trích yếu nội dung
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
11/09/2020
10/08/2020
18/06/2020
22/05/2020
28/04/2020
10/04/2020
31/03/2020