Thứ tư, 25/11/2020 11:54 GMT+7

Thông báo Chương trình học bổng của Chính phủ Hungary

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                      

Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Hungary “Stipendium Hungaricum Programme” cho niên khóa 2021-2022. Chương trình này cấp các suất học bổng từ bậc đại học đến sau đại học, kể cả các khóa bồi dưỡng ngắn hạn dành cho công dân Việt Nam.

Thông tin chi tiết về học bổng và thủ tục đăng ký được đăng trên các website: www.stipendumhungaricum.huwww.studyinhungary.hu.

(Công hàm của Đại sứ quán Hungary gửi kèm theo Công văn này)

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo để các đơn vị xem xét, cử công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tham gia dự tuyển./.


Tệp đính kèm:

- Công văn số 486/TCCB ngày 24/11/2020

- Công hàm của Đại sứ quán Hungary

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 583

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)