Thứ bảy, 03/06/2023 15:38 GMT+7
Thứ năm, 11/11/2021 09:38 GMT+7

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/11/2021 quy định quy trình tiếp công dân

Ngày 01/11/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân (Thông tư)

Thông tư quy định rõ mục đích của việc tiếp công dân nhằm hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc trực tiếp tiếp công dân: Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc trực tiếp tiếp công dân. Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Kết thúc việc tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ra thông báo kết luận việc tiếp công dân.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

 

Lượt xem: 1876

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:26267
Lượt truy cập: 30419889