V/v An toàn bức xạ trong Y tế

Ngày cập nhật: 25/06/2018

Hỏi :(Tấn Nghĩa - daibangcon67@gmail.com)

Cho tôi hỏi: Để đứng phòng hoạt động phòng chụp Xquang thì Bác sĩ cần phài có đủ 3 giấy chứng nhận này không? 1 là Giấy chứng nhận nhân viên bức xạ. 2 là Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ. 3 là Người phụ trách an toàn bức xạ.

Trả lời :

Kính gửi độc giả Tấn Nghĩa,
 

1. Để được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X quang trong chẩn đoán y tế, ngoài các điều kiện về thiết bị phải được kiểm định định kỳ, cơ sở vật chất như phòng đặt máy, trang thiết bị bảo vệ cá nhân, các quy định hành chính về đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định tại các thông tư, còn phải có nhân lực được đào tạo về an toàn bức xạ phù hợp với loại hình tiến hành công việc bức xạ và phải có người phụ trách an toàn bức xạ theo quy định tại Điều 26, 27 Luật Năng lượng nguyên tử. Người phụ trách an toàn bức xạ (PTATBX) phải được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ. Để được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người PTATBX cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị cấp CCNVBX theo quy định tại Điều 22 Thông tư 08/2010/TT-BKHCN:
Điều 22. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
2. Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;
3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;
4. Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
5. 03 ảnh cỡ 3x4.  
Do đó, nhân lực phải được đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo và được cấp Giấy chứng nhận đào tạo sau đó hoàn thiện hồ sơ cấp CCNVBX cho người PTATBX theo Điều 22 nêu trên.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X quang trong chẩn đoán y tế không yêu cầu bắt buộc phải có người phụ trách ứng phó sự cố."
Trân trọng cảm ơn!