Thông tin văn bản số: 02/2020/TT-BKHCN
Số hiệu 02/2020/TT-BKHCN
Ngày ban hành 10/08/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 30/09/2020
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Lê Xuân Định 
Trích yếu nội dung
Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
CÁC VĂN BẢN KHÁC