Kiểm tra chất lượng mặt hàng thép không gỉ

Ngày cập nhật: 11/05/2021

Hỏi :(Nguyễn Duy Khánh - samson.xnk@gmail.com)

Kính gửi Bộ Khoa Học Công Nghệ Việt Nam. Tên tôi là Nguyễn Duy Khánh, hiện tôi đang làm việc ở HCM, và làm thủ tục nhập mặt hàng: Thép không gỉ dạng tấm, đã gia công quá mức cán nguội, độ bóng 8K, một mặt phủ Titani bằng công nghệ phủ màu chân không PVD, được bảo vệ bằng màng Plastic có keo dính, KT: 1219x2438x0.38mm, dập nổi 3D. Sản phẩm chúng tôi nhập về để trang trí phòng karaoke, nhà ở .... Cho cty chúng tôi hỏi mặt hàng này có cần kiểm tra chất lượng theo quy chuân QCVN 20:2019/BKHCN không? Xin trân thành cảm ơn.

Trả lời :

Kính gửi độc giả Nguyễn Duy Khánh

1. Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng có chiều rộng từ 600 mm trở lên phải kiểm tra chất lượng sau thông quan theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2019/BKHCN.

2. Theo thông tin phản ánh của độc giả, sản phẩm thép do Công ty nhập khẩu là Thép không gỉ dạng tấm, đã gia công quá mức cán nguội, độ bóng 8K, một mặt phủ Titani bằng công nghệ phủ màu chằn không PVD, được bảo vệ bằng màng Plastic có keo dính, KT: 1219x2438x0.38mm, dập nổi 3D. Sản phẩm nhập về để trang trí phòng karaoke, nhà ở .... thuộc phạm vi kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2019/BKHCN.

3. Theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, việc quản lý chất lượng thép không gỉ theo QCVN 20:2019/BKHCN đã ngưng hiệu thực thi hành đến hết ngày 31/12/2021.

Hiện nay, các sản phẩm thép không gỉ thực hiện kiểm tra chất lượng sau thông quan được quy định tại Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về hải quan, việc xác định tên, chủng loại và áp mã HS đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu (trong đó có sản phẩm thép không gỉ) thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan Hải quan. Do đó, để xác định tên, chủng loại và áp mã HS thuộc hay không thuộc phạm vi áp dụng biện pháp kiểm tra chất lượng theo quy định tại các văn bản được viện dẫn trong các Quyết định số 3 810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị Quý Công ty phối hợp với cơ quan Hải quan để thực hiện.

Trân trọng.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng