Thứ hai, 19/08/2019 10:45 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Xây dựng kiến trúc hạ tầng an toàn thông tin cho mạng vạn vật trên nền điện toán đám mây”, mã số: NĐT.14.TW/16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: "Xây dựng kiến trúc hạ tầng an toàn thông tin cho mạng vạn vật trên nền điện toán đám mây”, mã số: NĐT.14.TW/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 2.261 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.261 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2016 đến tháng 07/2019

4 Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Linh Giang

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 08-09/2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1079

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)