Thứ năm, 12/09/2019 10:54 GMT+7

Về việc báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC Quý III/2019

Thực hiện Điều 29 Quy chế Kiểm soát thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-BKHCN ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ đề nghị Quý đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC tại Quý đơn vị, yêu cầu cụ thể tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:
- Công văn số 372/VP-KSTTHC ngày 10/9/2019
- Các Biểu mẫu

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 842

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)