Thứ ba, 23/03/2021 10:23 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu, phát triển nền tảng Internet kết nối vạn vật (IoT) ứng dụng trong quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Mã số: KC01.17/16-20

1. Tên: Nghiên cứu, phát triển nền tảng Internet kết nối vạn vật (IoT) ứng dụng trong quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao

2. Mã số: KC01.17/16-20

3. Kinh phí: 6.164 triệu đồng

3.1. NSNN: 5.755 triệu đồng         

3.2. Ngoài NSNN: 409 triệu đồng 

4. Thời gian thực hiện:        11/2018 – 01/2021

5. Cq chủ trì: Viện Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

6. Chủ nhiệm: PGS. TS. Hà Duyên Trung

7. Thành viên thực hiện chính:     

7.1. PGS. TS. Hà Duyên Trung

7.2. TS. Phạm Doãn Tĩnh   

7.3. PGS. TS. Nguyễn Tài Hưng    

7.4. PGS. TS. Trương Thu Hương  

7.5. TS. Phùng Kiều Hà      

7.6. ThS. Nguyễn Minh Đức          

7.7. TS. Nguyễn Thanh Bình         

7.8. TS. Phạm Thành Công 

7.9. PGS. TS. Nguyễn Hữu Trung

7.10. TS. Nguyễn Khắc Kiểm

7.11. PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hải

7.12. PGS. TS. Nguyễn Văn Khang

7.13. TS. Phạm Văn Tiến

7.14. TS. Trần Mạnh Hoàng

7.15. TS. Nguyễn Thành Chuyên

7.16. TS. Nguyễn Xuân Dũng

7.17. ThS. Đỗ Mạnh Hà                             

8. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (dự kiến)

8.1. Thời gian:           Tháng 03/2021

8.2. Địa điểm:           Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC01.17/16-20

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC01.17/16-20

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 870

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)