Thứ ba, 23/03/2021 15:07 GMT+7

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội, Mã số: KX.01.35/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội, Mã số: KX.01.35/16-20.

1.2. Mã số: KX 01.35/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.050 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.050 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 33 tháng, từ tháng 6/2018 đến tháng 02/2021 (trong đó, thời gian gia hạn là 03 tháng).

1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Dân tộc học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

1.6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Hồng Yến.

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
 

TT

Họ và tên
 

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

Trần Thị Hồng Yến

Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

2.

Trịnh Thị Lan

Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

3.

Đỗ Quang Hưng

Giáo sư. Tiến sĩ

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

4.

Vương Xuân Tình

Phó giáo sư. Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

5.

Trần Thị Kim Oanh

Phó giáo sư. Tiến sĩ

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

6.

Lê Thị Liên

Thạc sĩ

Viện Nghiên cứu Chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ

7.

Lý Hành Sơn

Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

8.

Trần Thị Mai Lan

Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

9.

Lê Thị Mùi

Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

10

Lê Minh Anh

Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

- Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội, Mã số: KX.01.35/16-20

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội, Mã số: KX.01.35/16-20

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 984

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)