Thứ ba, 23/03/2021 15:11 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng quy trình điều phối ghép tạng tại Việt Nam”, mã số: KC.10.38/16-20

Thuộc chương trình: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mã số KC.10/16-20.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Trịnh Hồng Sơn

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế.

Tổng kinh phí thực hiện:                                                     8.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               8.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                     0          triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020

Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

GS.TS. Trịnh Hồng Sơn

Chủ nhiệm đề tài

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

2

ThS. Lê Thị Kim Nhung

Thư ký khoa học

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

3

ThS. Hoàng Giang

Thành viên chính

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

4

ThS. Nguyễn Thành Khiêm

Thành viên chính

Bệnh viện Bạch Mai

5

TS. Phùng Duy Hồng Sơn

Thành viên chính

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

6

ThS. Phạm Gia Anh

Thành viên chính

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

7

ThS. Bùi Trung Nghĩa

Thành viên chính

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

8

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Thành viên chính

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

9

TS. Ninh Việt Khải

Thành viên chính

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

10

ThS. Ngô Thị Huyền

Thành viên chính

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

11

CN. Vũ Thị Hồng Vân

Thành viên chính

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

12

ThS. Cao Mạnh Thấu

Thành viên chính

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

13

ThS. Nguyễn Hoàng Phúc

Thành viên chính

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

14

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên chính

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 03/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia, mã số: KC.10.38/16-20

Báo cáo kết quả tự đánh giá thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.10.38/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1025

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)