Thứ sáu, 30/11/2018 09:54 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn cho Thành phố Đà Nẵng”, Mã số: ĐTĐLCN.36/16

 

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn cho  Thành phố Đà Nẵng

- Mã số: ĐTĐLCN.36/16

- Kinh phí: 5.250 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018

- Tổ chức chủ trì: Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thanh Sơn

- Các thành viên tham gia chính:

1. TS. Hoàng Thanh Sơn

2. TS. Vũ Thị Thu Lan

3. TS. Đặng Việt Dũng

4. PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong

5. ThS. Hoàng Thanh Hòa

6. ThS. Đinh Phùng Bảo

7. TS. Nguyễn Diệu Trinh

8. ThS. Nguyễn Đại Trung

9. KS. Lê Đức Hạnh

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 1, năm 2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong tệp đính kèm).

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1750

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)