Thứ năm, 10/01/2019 09:15 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật trong các đầm nuôi tôm, góp phần tạo cơ sở khoa học để phát triển nghề nuôi tôm ở Việt Nam”, Mã số: ĐTĐLCN.16/14

a) Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: “Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật trong các đầm nuôi tôm, góp phần tạo cơ sở khoa học để phát triển nghề nuôi tôm ở Việt Nam”.

- Mã số: ĐTĐLCN.16/14

- Kinh phí: 3710 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2017. Được gia hạn 12 tháng, từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018. QĐ gia hạn số 1420/QĐ-BKHCN, ngày 06/06/2017).

- Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN

- Chủ nhiệm đề tài: PGS TS Chu Hoàng Hà 

- Các thành viên tham gia chính:

1

PGS TS Chu Hoàng Hà  - 

Viện Công nghệ sinh học

2

TS Nguyễn Trung Nam  -

Viện Công nghệ sinh học

3

PGS TS Phạm Bích Ngọc -

Viện Công nghệ sinh học

4

PGS TS Lê Văn Sơn

Viện Công nghệ sinh học

5

PGS TS Đặng Thị Hoàng Oanh  -

Trường Đại học Cần Thơ

6

ThS Trần Trung Thành -

Viện Công nghệ sinh học

7

ThS Lê Hoàng Đức -

Viện Công nghệ sinh học

8

ThS Lê Thu Ngọc -

Viện Công nghệ sinh học

9

TS Lâm Đại Nhân-

Viện Công nghệ sinh học

10

KS Nguyễn Thị Thơm-

Viện Công nghệ sinh học

 

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 3 năm 2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file kèm theo)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 433

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)