Thứ năm, 18/07/2019 16:27 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất thiếc 99,99% bằng phương pháp điện phân tinh luyện có màng ngăn”, mã số KC.02.DA02/16-20

Tổng kinh phí thực hiện: 30.780 triệu đồng

Kinh phí từ NSNN: 7.780 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 23.000 triệu đồng;

Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2019;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đinh Thị Thu Hiên

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đinh Thị Thu Hiên

Tiến sỹ

Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim

2

Bùi Xuân Bảng

Thạc sỹ

Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim

3

Nguyễn Hồng Quân

Thạc sỹ

Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim

4

Đỗ Hồng Nga

Tiến sỹ

Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim

5

Lê Văn Kiên

Cử nhân

CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

6

Nông Quốc Tập

Kỹ sư

CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

7

Trần Văn Soan

Kỹ sư

CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

8

Vũ Ngọc Quỳnh

Kỹ sư

CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

9

Nguyễn Văn Tuấn

Cử nhân

CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

10

Bùi Khoa Giáo

Kỹ sư

CTy TNHH MTV Mỏ & Luyện kim Thái Nguyên

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 8 năm 2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 564

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)