Thứ sáu, 13/09/2019 20:49 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia : Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kem dưỡng da từ cây Rau sam (Portulaca oleracea L. C.A. Mey)

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kem dưỡng da từ cây Rau sam (Portulaca oleracea L. C.A. Mey)

Thuộc:

- Chương trình:  Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592)

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm Kem dưỡng da từ cây Rau Sam (Portulaca oleracea L. C.A. Mey)

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

5. Tổng kinh phí thực hiện:     5.600 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 1.600 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 4.000  triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 9 năm 2017

Kết thúc: Tháng 9 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Thị Oanh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Irdop

2

Nguyễn Thị Liên Hương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ Y tế

3

Trần Thị Vân

Tiến sĩ

Viện Irdop

4

Trần Bình Duyên

Dược sĩ chuyên khoa II

 

Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam

5

Nguyễn Thị Hoa Hiên

Thạc sĩ

Viện IRDOP

6

Đỗ Thị Hồng Sâm

Thạc sĩ

Viện Irdop

7

Trần Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Viện Irdop

8

Nguyễn Thị Hương

Dược sĩ

Viện Irdop

9

Dương Vân Nga

Bác sĩ

Viện Irdop

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Thời gian: tháng 10 năm 2019

Địa điểm Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá và kết quả thực hiện nhiệm vụ: chi tiết tại tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1209

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)