Thứ sáu, 18/10/2019 15:36 GMT+7

Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019: Danh sách thí sinh theo số phòng và thay đổi địa điểm làm bài kiểm tra tại thành phố Hà Nội

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 21170/TB-SHTT ngày 17 tháng 10 năm 2019 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019 tổ chức tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo số phòng và thay đổi địa điểm làm bài kiểm tra tại thành phố Hà Nội.

Toàn văn Thông báo số 21170/TB-SHTT ngày 17 tháng 10 năm 2019 có thể tải về tại đây.


Danh sách thí sinh theo số phòng có thể tải về tại đây:

1-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hà Nội (môn Pháp Luật)

2-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hồ Chí Minh (môn Pháp Luật)

3-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hà Nội (môn Kiểu dáng công nghiệp)

4-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hồ Chí Minh (môn Kiểu dáng công nghiệp)

5-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hà Nội (môn Sáng chế)

6-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hồ Chí Minh (môn Sáng chế)

7-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hà Nội (môn Thông tin)

8-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hồ Chí Minh (môn Thông tin)

9-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hà Nội (môn Nhãn hiệu)

10-Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo - Tại TP.Hồ Chí Minh (môn Nhãn hiệu)

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 1714

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)