Thứ sáu, 22/11/2019 10:04 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Phát triển hệ thống vi lỏng kết hợp aptamer và cảm biến trở kháng nhằm phát hiện tế bào ung thư", mã số NĐT.15.TW/16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Phát triển hệ thống vi lỏng kết hợp aptamer và cảm biến trở kháng nhằm phát hiện tế bào ung thư, mã số NĐT.15.TW/16.

2. Kinh phí thực hiện: 4.292 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.292 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2019

4 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ:PGS.TS. Chử Đức Trình

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 12/2019.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 839

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)