Thứ tư, 08/01/2020 15:11 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện hệ thống thiết bị và công nghệ nuôi thâm canh cá chình hoa (Anguilla marmorata) bằng thức ăn công nghiệp

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện hệ thống thiết bị và công nghệ nuôi thâm canh cá chình hoa (Anguilla marmorata) bằng thức ăn công nghiệp.

Thuộc: Dự án độc lập.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Có được hệ thống thiết bị và công nghệ nuôi cá chình hoa bằng thức ăn công nghiệp có nguồn gốc nội địa.

   3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Ngô Minh Khang

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

5. Tổng kinh phí thực hiện:                         12.870 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    6.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                      6.870 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12 năm 2016

Kết thúc: tháng 11 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không gia hạn

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Ngô Minh Khang

Nghiên cứu viên, ThS.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

2

Hoàng Văn Duật

Nghiên cứu viên chính hạng 2, ThS.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

3

Nguyễn Đức Tú

Nghiên cứu viên, KS

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

4

Trần Thị Thu Hiền

Nghiên cứu viên, ThS.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

5

Bùi Thị Thùy Nhung

Nghiên cứu viên, KS

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

6

Trần Thị Tuyết

 

Công ty TNHH NTTS Vạn Xuân

7

Phạm Thị Hà

KS

Công ty TNHH NTTS Vạn Xuân

8

Ngô Văn Minh

KS

Công ty TNHH NTTS Vạn Xuân

9

Lê Hà Giang

 

Công ty TNHH Dịch vụ Kim Long Việt Nam

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 01/2019 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

(Chi tiết trong file đính kèm)

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 584

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)